Wyniki – trasa krótka

*Premie czasowe – czas odjęty od czasu całkowitego – dotyczy nielicznych zespołów, które w 100% zastosowały się do zakazu użycia drogi wojewódzkiej na ostatnim etapie rowerowym.

**Kara czasowa za niewykonanie zadania specjalnego na moście kolejowym – 30 minut za każdego zawodnika.

***Kara czasowa za niewykonanie zadania specjalnego Disc Golf Park – 15 minut za każdego zawodnika. Kara nie została naliczona zespołom, które nie zdążyły na zadanie na skutek oczekiwania na zadanie na moście.