Transport rowerów – ankieta

Lokalizacja strefy zmian: Ośrodek Wypoczynkowy Leśnik na Jeziorem Jastrowie Wielkie

Pinezka: https://goo.gl/maps/TSByQ4ScbGvXcKo16

Rowery można dostarczyć do strefy zmian osobiście w wyznaczonych godzinach:

piątek, 21.08.2020: 18:00 – 22:00
sobota, 22.08.2020: 7:00 – 8:30

lub za pośrednictwem organizatora.

Wybierając opcję transportu przez organizatora należy dostarczyć rower do bazy zawodów, w piątek 21.08.2020 do godziny 21:00 oraz opłacić transport w biurze zawodów: 10 zł od roweru.

Numery startowe na rowery będą do odebrania w biurze zawodów.