PROGRAM

piątek, 17 marca 2017 r.

od 16:00 przyjmowanie zawodników w bazie zawodów, odbiór pakietów startowych

21:00 odprawa dla zawodników trasy długiej rajdu przygodowego, po odprawie zakładanie kart startowych

do 22:30 składanie sprzętu na przepaki (trasa długa)

23:00 wyjazd na start (trasa długa)

24:00 start trasy długiej rajdu przygodowego

 

sobota, 18 marca 2017 r.

od 7:00 dalsza praca biura zawodów, odbiór pakietów startowych, zakładanie kart startowych

8:00 rozdawanie map dla trasy krótkiej i trasy rowerowej

9:00 start trasy krótkiej rajdu przygodowego i trasy rowerowej

12:00 start trasy rodzinnej

15:00 limit dla trasy rodzinnej

19:00 limit dla trasy krótkiej rajdu przygodowego i trasy rowerowej

19:00 rozdanie nagród dla najlepszych zespołów tras rajdowych i zawodników trasy rowerowej

24:00 limit dla trasy długiej rajdu przygodowego

 

niedziela, 19 marca 2017 r.

do 12:00 opuszczenie bazy zawodów