OPŁATY

Zgłoszenia będą przyjmowane do:
– trasy rajdowe: 6 marca 2017 r.
– trasa rowerowa i rodzinna: 13 marca 2017 r.

Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto organizatora.

Opłaty:

KAR - trasa rowerowa - 50 km

70 zł – zgłoszenia i wpisowe do 20 lutego 2017.

90 zł  – zgłoszenie i wpisowe od 21 lutego do 13 marca 2017.

KAR - trasa rodzinna - 4 km

30 zł/zespół dwuosobowy  – zgłoszenie i wpisowe  do 13 marca 2017.

KAR - rajd przygodowy - 60 km

180 zł/zespół dwuosobowy – zgłoszenia i wpisowe do 20 lutego 2017.

260 zł/zespół dwuosobowy – zgłoszenie i wpisowe od 21 lutego do 6 marca 2017.

KAR - rajd przygodowy - 160 km

300 zł/zespół dwuosobowy – zgłoszenia i wpisowe do 20 lutego 2017.

360 zł/zespół dwuosobowy – zgłoszenie i wpisowe od 21 lutego do 6 marca 2017.

Świadczenia:

KAR - trasa rowerowa - 50 km

Udział w zawodach na trasie 50 km.

Zakwaterowanie w warunkach turystycznych (karimata+śpiwór).

Komplet map.

Numer startowy i karta startowa.

Ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów.

Nagrody dla najlepszych zawodników.

Obsługa foto.

Zabezpieczenie ratownika medycznego.

KAR - trasa rodzinna - 4 km

Udział w zawodach na trasie rodzinnej.

Mapa dla każdego zawodnika w drużynie.

Karta startowa.

Ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów.

Obsługa foto.

Pamiątkowy medal.

Zabezpieczenie ratownika medycznego.

KAR - rajd przygodowy - 60 km

Udział w zawodach na trasie 60 km.

Zakwaterowanie w warunkach turystycznych (karimata+śpiwór).

Komplet map.

Numery startowe i karty startowe.

Kajaki, wiosła i kapoki na czas odcinków kajakowych.

Ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów.

Transport sprzętu do i ze stref zmian.

Nagrody dla najlepszych zespołów.

Obsługa foto.

Zabezpieczenie ratownika medycznego,

Przygotowanie  i obsługa zadań specjalnych.

KAR - rajd przygodowy - 150 km

Udział w zawodach na trasie długiej.

Zakwaterowanie w warunkach turystycznych (karimata+śpiwór).

Komplet map.

Numery startowe i karty startowe.

Kajaki, wiosła i kapoki na czas odcinków kajakowych.

Ciepły posiłek i napój po zakończeniu zawodów.

Transport sprzętu do i ze stref zmian.

Nagrody dla najlepszych zespołów.

Obsługa foto.

Zabezpieczenie ratownika medycznego,

Przygotowanie  i obsługa zadań specjalnych.

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto:

42 1090 2590 0000 0001 2993 2584
(BZ WBK)
Fundacja Strefa Przygód
Staw II 12/17
62-420 Strzałkowo

Tytuł wpłaty: KAR + NAZWA ZESPOŁU

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu organizatorów są możliwe na następujących warunkach:

– w przypadku rezygnacji ze startu do 26 lutego zostanie zwrócone 100% kwoty wpłaconego wpisowego minus 1 zł,

– w przypadku rezygnacji ze startu do 5 marca zostanie zwrócone 50% kwoty wpłaconego wpisowego,

– rezygnacja po 5 marca,  w czasie wyścigu lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.

– do 13 marca zawodnik/zespół może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby/zespołu startującego po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby/zespołu.